Selecteer een pagina

Integrale geneeskunde is goed voor mens en maatschappij – patiëntenorganisaties willen hierover graag met u in gesprek

Geachte minister B.J. Bruins en staatssecretaris P. Blokhuis,

in cc: de leden van de Bestuursraad; de vaste Kamercommissie van VWS

Deze brief is vanuit het Platform Integrale Gezondheidszorg (Platform IG) geschreven, mede namens de Patiëntenfederatie Nederland en een aantal patiëntenorganisaties (Antroposana, KVHN, MMV, MS-Anders, NPV en NVPA) – die voor het merendeel ook inhoudelijke inbreng hebben gegeven – en namens een brede groep van zo’n één miljoen burgers die gebruik maken van Integrale Gezondheidszorg[1] – van wie er meer dan 100.000 lid zijn van een van de aangesloten verenigingen. Daarnaast kregen we support van belangrijke Nederlanders zoals mw. drs. Sabine Uitslag (gezondheidswetenschapper, oud-Kamerlid en eigenaar van SALIJN), Jan Vayne (Nederlands pianist), Margo Vliegenthart (oud-staatssecretaris VWS) en prof. dr. Herman Wijffels (em. Hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering).

De overheid wil een gezondheidszorg waarin de patiënt centraal staat en beschikt over optimale keuzevrijheid. Wij constateren dat veel mogelijkheden tot gezondheidsbevordering onbenut blijven. Dit vraagt een juiste inzet van integrale geneeskunde (het beste van reguliere en aanvullende behandelmogelijkheden), waarin het begrip leefstijlgeneeskunde een belangrijke rol speelt.

Leefstijlgeneeskunde wordt steeds meer en terecht ingezet: het is voor dit thema zelfs een verbindende basisfactor. ZonMw publiceerde zelfs twee signalementen over complementaire en integrale zorginterventies.[2] Leefstijlgeneeskunde biedt tal van mogelijkheden voor gezondheidsbevordering bij chronische aandoeningen en daarmee winst in de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend op termijn een aanmerkelijke kostenbesparing.

Graag willen we als aanspraakpunt voor bovengenoemd veld met u in gesprek komen: hoe wordt deze expliciete trend verankerd in het gezondheidsbeleid? Het gaat om de bevordering van een vooral veilige, patiëntvriendelijke en ook kostenefficiënte integratie van verantwoorde mogelijkheden. Dit vragen wij vanuit de overtuiging dat deze integratie bijdraagt aan de missie van VWS: Nederland Gezond & Wel en de betaalbaarheid van zorgkosten. Opdat patiënten adequaat, betrokken, vertrouwenwekkend en met respect worden geholpen.

Met hoogachting,

Dr. R. Seldenrijk,
Voorzitter Platform IG

Bij deze brief zijn twee bijlagen:

Referenties

[1] CBS 2014. Zie ook https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/11/bijna-1-miljoen-mensen-onder-behandeling-van-een-alternatieve-genezer

[2] W. Reijmerink, Effectiviteit van complementaire zorginterventies. Uitg. ZonMw – Den Haag 2011; W. Reijmerink, Signalement ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg. Uitg. ZonMw – Den Haag 2014