Selecteer een pagina

Keuzevrijheid en patiënt zijn in de politieke discussie een eenheid. Is dat werkelijk – dat wil zeggen in werkelijkheid – waar?

De Telegraaf meldt: “CZ maakt einde aan vergoeding ’belachelijke’ behandelingen.” CZ heeft 301 van hun verzekerden gevraagd welke vergoedingen zij belangrijk vinden en welke ze belachelijk vinden. Er zijn heel wat kanttekeningen te zetten bij zo’n manier van onderzoek doen. Zowel vraagstelling als de zeer kleine steekproef zijn dubieus.

Bovendien, waarom wordt een pakket samengesteld op basis van zo’n dubieuze enquête en niet op basis van het gebruik dat er van wordt gemaakt? Wat weten de ondervraagden van de betreffende behandelingen? Is in het onderzoek bijvoorbeeld ook gevraagd naar de ‘belachelijkheid’ van het vergoeden van een robotmanipulator, een redressiehelm en een elektrostimulator?

Wat is er meer ‘belachelijk’, de onoordeelkundig gewraakte behandelingen of de werkwijze – let wel: dáár gaat het mij om – van CZ? De zorgverzekeraar – van oorsprong collectief van (potentiële) patiënten – mág zich niet bemoeien met de keuze van andere potentiële (patiënten). Laat staan dat men een minuscuul deel van de medeverzekerden (nota bene daartoe opgeroepen door een humoristisch bedoelde TV-show) laat beslissen welke behandeling andere verzekerden wel of niet mogen krijgen. Bovendien zijn huisartsen die integraal / ook complementair werken goedkoper voor de zorgverzekering en dus voor onze polis zorgverzekering!

De gezondheidszorg bestaat bij de gratie van patiënten. Zíj betalen de gezondheidszorg. Deze patiënten zijn de dupe van een voor hen schadelijk beleid. De helft van de mensen in Nederland heeft minstens één chronische ziekte (ruim 49%). In de Nederlandse huisartsenpraktijken is de diagnose in 30 procent (let wel) SOLK: Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten. Déze patiënten hebben juist baat bij een integrale benadering met het beste van regulier en complementair. Het gaat om meer dan 1 miljoen ‘gebruikers’.

Alle therapeuten van wie de CZ behandelingen vergoedt zijn aangesloten bij een beroepsvereniging die de kwaliteit van hun leden controleert. Therapeuten die gewoon in het BIG-register staan, worden nu door CZ afgeserveerd. Er zijn ongeveer 22.500 zorgverleners in de complementaire en aanvullende zorg met een actieve AGB-code. Wat te denken van het afknijpen van fysiotherapeuten en diëtisten?

Hoelang moeten patiënten nog gedogen dat zij steeds meer de dupe zijn van ‘een spel’ dat zíj als vals ervaren en ook nog betalen?

Dr. R. Seldenrijk
voorzitter Platform-IG