Selecteer een pagina

Waarom dit platform?

Gezondheidszorg bestaat bij de gratie van de zorgvrager. Een duurzame verbetering van de gezondheid en een aanzienlijke en blijvende kostenverminderingen in de zorg dient de zorgvrager en de samenleving [1]. Dit is uitsluitend mogelijk vanuit een nieuwe visie op gezondheid en gezondheidszorg. Daartoe ontwikkelde dr. Machteld Huber een nieuwe definitie, die inmiddels in brede kring wordt gehanteerd:

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven [2].”

In de visie van dr. Huber zitten expliciete aandachtspunten die het Platform IG onderschrijft:

 • wat mensen belangrijk vinden voor hun gezondheid;
 • wat mensen zelf voor hun gezondheid kunnen doen;
 • een integrale aanpak vanuit de geneeskunde;
 • patiënten en hun eigen inbreng staan centraal;
 • de arts is vooral coach en gezondheidsadviseur die het zelfherstellend vermogen ondersteunt en minder ‘behandelaar’;
 • bevordering van gezondheid is de essentiële opdracht voor de gezondheidszorg: voorlichting en opvoeding.

Een nieuwe visie is nodig

Er zijn signalen die duidelijk maken dat men ondanks de kennis en kunde binnen onze gezondheidszorg tegen grenzen aanloopt en een nieuwe visie nodig is[3]. De belangrijkste zijn:

 • Wie moet de regie voeren: overheid, zorgverzekeraar, zorgaanbieder of de patiënten bij wie alles begint? En als het de patiënten zijn, hoe wordt dan voorkomen dat zij altijd meer vragen?
 • De helft van onze bevolking heeft één of meer chronische aandoeningen; waarom dan geen aandacht voor andere behandelwijzen?
 • In de huisartsenpraktijk komt 30 procent van de consulten uit op Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Maar ook al kunnen de klachten volgens de reguliere geneeskunde niet verklaard worden, daarom bestaan ze wel!
 • De farmaceutische industrie is gebaat bij zoveel mogelijk mensen die ziek zijn. Zij maakt van de geneeskunde een big business. Maar ziekte en gezondheid zijn toch geen handelswaar?
 • Wie is verantwoordelijk voor de balans tussen de belangen van de individuele patiënt en de farmaceutische industrie? De overheid? De zorgverzekeraar? De zorgaanbieder?
 • Ongeveer 75 procent van de welvaartsziekten zoals kanker, obesitas, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl; hoog tijd voor een integrale leefstijl-geneeskunde?
 • De maatschappelijke kosten van gezondheidszorg lijken niet te beteugelen. Een duurzame zorg vraagt dan ook een andere manier van denken en behandelen.
 • De integrale geneeskunde – die juist een eigen bijdrage heeft in bijvoorbeeld de kwaliteit van leven en het terugdringen van antibioticaresistentie en de kosten van gezondheidszorg – wordt onvoldoende of niet erkend. Duurzaamheid, toegankelijkheid en menswaardigheid vragen een ander bewustzijn van alle betrokkenen, inclusief de overheid.

Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening?

In hoeverre is de werking wetenschappelijk onderbouwd? Dat zijn de vragen van waaruit de gezondheidszorg zou moeten werken. Het Platform Integrale Gezondheidszorg heeft daarom het initiatief genomen om een website te ontwikkelen waar deze vragen worden beantwoord: www.wijzernaargezondheid.nl. Wat deze website onderscheidt van andere sites is de combinatie van informatie.

 • Wat behelst de ziekte?
 • Wat is de reguliere oplossing?
 • Wat zijn oplossingen vanuit visies die ‘complementair’ worden genoemd? Met daarbij de ontsluiting van wetenschappelijke informatie daarover.

In het kader van voorgaande uitgangspunten wordt samen met de artsenvereniging AVIG een website ontwikkeld. De informatie op deze website Wijzer naar Gezondheid ondersteunt zorgvragers bij hun keuze en bij het behouden van de regie. Daarnaast kunnen wetenschappers, beleidsmakers en behandelaars betrouwbare en objectieve informatie vinden over behandelwijzen waarmee zij (nog) niet vertrouwd zijn. Integrale gezondheidszorg stelt ‘heel de mens’ centraal en is op allerlei manieren ‘voordelig’ voor de kwaliteit van leven en samenleven.

Vrienden van Integrale Gezondheidszorg

streven naar:

 • het bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor iedereen die dat wil;
 • de erkenning van integrale zorg als onmisbaar element van een gezonde en vitale samenleving;
 • het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over integrale zorg voor iedereen.

Voor minimaal € 10 per jaar wordt u Vriend en ontvangt u een digitaal tijdschrift met betrouwbare achtergrondinformatie over integrale gezondheidszorg (vier keer per jaar) en geregeld nieuwsflitsen.

De erkenning als ANBI (algemeen nut beogende instelling) betekent dat particulieren en bedrijven donaties fiscaal mogen aftrekken volgens de geldende fiscale regels. Bovendien betaalt het Platform-IG geen belasting over erfschenkingen.

Wilt u zich aanmelden om Vriend te worden? Meld u dan aan op Wijzer Naar Gezondheid. U kunt er ook voor kiezen om alleen de gratis nieuwsflitsen te ontvangen.

Bent u zelf geweest? Of juist gemist?
Bekijk op video: het Congres Integrale Zorg

De kracht van samenwerken en vooruitkijken

Betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers

Het Platform IG streeft binnen Nederland naar een integraal zorgstelsel, met de erkenning en toegankelijkheid van betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers. Hieraan wil het Platform IG bijdragen door:

 • beleidsmakers en uitvoerders van het zorgstelsel bewust te maken dat integrale zorg een onmisbaar en noodzakelijk element vormt binnen een gezonde en vitale samenleving;
 • erkenning en toegankelijkheid te bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor de patiënt / cliënt, zowel wat betreft betaalbaarheid als bereikbaarheid;
 • betrouwbare informatie te verstrekken aan een breed publiek;
 • het uitbreiden van haar netwerk, samenwerking zoeken en fondsen werven.

Integrale geneeskunde gaat uit van een evenwichtige levensstijl en probeert de natuurlijke gezondheid passend bij de eigen constitutie in stand houden. De behandelwijzen worden desgewenst volgens universele behandelniveaus in toenemende intensiteit ingezet.
In: Duurzame en integrale geneeskunst – Ethische beoordeling vanuit een christelijke levensvisie, pag. 27 | 184-186 | 518-522 | 531 | 539-540

R. Seldenrijk

Vrije keuze

De meeste Nederlanders en vrijwel alle mensen die een chronische aandoening hebben, willen een integrale gezondheidszorg waarbij zij op basis van betrouwbare informatie samen met hun behandelaar een vrije keuze kunnen maken uit de mogelijkheden die er bestaan, regulier én complementair[4].
 

Is een dergelijke keuze verantwoord?

 •  Ja, omdat de reguliere geneeskunde en reguliere farmacie én de complementaire geneeswijzen beide voor ongeveer 40 procent werkzaam zijn gebleken[5].
 • Ja, omdat reguliere medicijnen na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn[6].

Betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers

Het Platform IG streeft binnen Nederland naar een integraal zorgstelsel, met de erkenning en toegankelijkheid van betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers. Hieraan wil het Platform IG bijdragen door:

 • beleidsmakers en uitvoerders van het zorgstelsel bewust te maken dat integrale zorg een onmisbaar en noodzakelijk element vormt binnen een gezonde en vitale samenleving;
 • erkenning en toegankelijkheid te bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor de patiënt / cliënt, zowel wat betreft betaalbaarheid als bereikbaarheid;
 • betrouwbare informatie te verstrekken aan een breed publiek;
 • het uitbreiden van haar netwerk, samenwerking zoeken en fondsen werven.

Waarom dit platform?

Gezondheidszorg bestaat bij de gratie van de zorgvrager. Een duurzame verbetering van de gezondheid en een aanzienlijke en blijvende kostenverminderingen in de zorg dient de zorgvrager en de samenleving [1]. Dit is uitsluitend mogelijk vanuit een nieuwe visie op gezondheid en gezondheidszorg. Daartoe ontwikkelde dr. Machteld Huber een nieuwe definitie, die inmiddels in brede kring wordt gehanteerd:

“Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven [2].”

In de visie van dr. Huber zitten expliciete aandachtspunten die het Platform IG onderschrijft:

 • wat mensen belangrijk vinden voor hun gezondheid;
 • wat mensen zelf voor hun gezondheid kunnen doen;
 • een integrale aanpak vanuit de geneeskunde;
 • patiënten en hun eigen inbreng staan centraal;
 • de arts is vooral coach en gezondheidsadviseur die het zelfherstellend vermogen ondersteunt en minder ‘behandelaar’;
 • bevordering van gezondheid is de essentiële opdracht voor de gezondheidszorg: voorlichting en opvoeding.

Een nieuwe visie is nodig

Er zijn signalen die duidelijk maken dat men ondanks de kennis en kunde binnen onze gezondheidszorg tegen grenzen aanloopt en een nieuwe visie nodig is[3]. De belangrijkste zijn:

 • Wie moet de regie voeren: overheid, zorgverzekeraar, zorgaanbieder of de patiënten bij wie alles begint? En als het de patiënten zijn, hoe wordt dan voorkomen dat zij altijd meer vragen?
 • De helft van onze bevolking heeft één of meer chronische aandoeningen; waarom dan geen aandacht voor andere behandelwijzen?
 • In de huisartsenpraktijk komt 30 procent van de consulten uit op Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Maar ook al kunnen de klachten volgens de reguliere geneeskunde niet verklaard worden, daarom bestaan ze wel!
 • De farmaceutische industrie is gebaat bij zoveel mogelijk mensen die ziek zijn. Zij maakt van de geneeskunde een big business. Maar ziekte en gezondheid zijn toch geen handelswaar?
 • Wie is verantwoordelijk voor de balans tussen de belangen van de individuele patiënt en de farmaceutische industrie? De overheid? De zorgverzekeraar? De zorgaanbieder?
 • Ongeveer 75 procent van de welvaartsziekten zoals kanker, obesitas, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl; hoog tijd voor een integrale leefstijl-geneeskunde?
 • De maatschappelijke kosten van gezondheidszorg lijken niet te beteugelen. Een duurzame zorg vraagt dan ook een andere manier van denken en behandelen.
 • De integrale geneeskunde – die juist een eigen bijdrage heeft in bijvoorbeeld de kwaliteit van leven en het terugdringen van antibioticaresistentie en de kosten van gezondheidszorg – wordt onvoldoende of niet erkend. Duurzaamheid, toegankelijkheid en menswaardigheid vragen een ander bewustzijn van alle betrokkenen, inclusief de overheid.

Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening?

In hoeverre is de werking wetenschappelijk onderbouwd? Dat zijn de vragen van waaruit de gezondheidszorg zou moeten werken. Het Platform Integrale Gezondheidszorg heeft daarom het initiatief genomen om een website te ontwikkelen waar deze vragen worden beantwoord: www.wijzernaargezondheid.nl. Wat deze website onderscheidt van andere sites is de combinatie van informatie.

 • Wat behelst de ziekte?
 • Wat is de reguliere oplossing?
 • Wat zijn oplossingen vanuit visies die ‘complementair’ worden genoemd? Met daarbij de ontsluiting van wetenschappelijke informatie daarover.

In het kader van voorgaande uitgangspunten wordt samen met de artsenvereniging AVIG een website ontwikkeld. De informatie op deze website Wijzer naar Gezondheid ondersteunt zorgvragers bij hun keuze en bij het behouden van de regie. Daarnaast kunnen wetenschappers, beleidsmakers en behandelaars betrouwbare en objectieve informatie vinden over behandelwijzen waarmee zij (nog) niet vertrouwd zijn. Integrale gezondheidszorg stelt ‘heel de mens’ centraal en is op allerlei manieren ‘voordelig’ voor de kwaliteit van leven en samenleven.

Vrije keuze

De meeste Nederlanders en vrijwel alle mensen die een chronische aandoening hebben, willen een integrale gezondheidszorg waarbij zij op basis van betrouwbare informatie samen met hun behandelaar een vrije keuze kunnen maken uit de mogelijkheden die er bestaan, regulier én complementair[4].

Is een dergelijke keuze verantwoord?

 •  Ja, omdat de reguliere geneeskunde en reguliere farmacie én de complementaire geneeswijzen beide voor ongeveer 40 procent werkzaam zijn gebleken[5].
 • Ja, omdat reguliere medicijnen na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak zijn[6].

Vrienden van Integrale Gezondheidszorg

streven naar:

 • het bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor iedereen die dat wil;
 • de erkenning van integrale zorg als onmisbaar element van een gezonde en vitale samenleving;
 • het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over integrale zorg voor iedereen.

Voor minimaal € 10 per jaar wordt u Vriend en ontvangt u een digitaal tijdschrift met betrouwbare achtergrondinformatie over integrale gezondheidszorg (vier keer per jaar) en geregeld nieuwsflitsen.

De erkenning als ANBI (algemeen nut beogende instelling) betekent dat particulieren en bedrijven donaties fiscaal mogen aftrekken volgens de geldende fiscale regels. Bovendien betaalt het Platform-IG geen belasting over erfschenkingen.

Wilt u zich aanmelden om Vriend te worden? Meld u dan aan op Wijzer Naar Gezondheid. U kunt er ook voor kiezen om alleen de gratis nieuwsflitsen te ontvangen.

Congres voor Integrale Zorg

De kracht van samenwerken en vooruitkijken

Integrale geneeskunde gaat uit van een evenwichtige levensstijl en probeert de natuurlijke gezondheid passend bij de eigen constitutie in stand houden. De behandelwijzen worden desgewenst volgens universele behandelniveaus in toenemende intensiteit ingezet.
In: Duurzame en integrale geneeskunst – Ethische beoordeling vanuit een christelijke levensvisie, pag. 27 | 184-186 | 518-522 | 531 | 539-540

R. Seldenrijk

Bronnen

 1. P. Kooreman, E.W. Baars, Patients Whose GP Knows Complementary Medicine Have Lower Costs and Live Longer. In: European Journal on Health Economics 22 juni 2011;
  P. Kooreman. E.W. Baars, Complementair werkende huisartsen en de kosten van de zorg. In:  ESB Gezondheidszorg jgr. 99 pag. 90-92 (2014)
 2. M. Huber et al., How should we define health? In: BMJ 2011;343: d4163
 3. J.W. Bruggink, Ziektes komen vaak niet alleen. In: NPCF Haagse Kennis/Centraal Bureau voor de Statistiek d.d. 4 december 2009;
  I. Camerlink, L. Ellinger, E.J. Bakker, E.A. Lantinga, Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. In: Homeopathy Jrg. 99 nr. 1 pag. 57-62 (2010) doi: 10.1016/j.homp.2009.10.003;
 4. M. van Gerven, J. Huisman, H. Nijnens, e.a., Duurzame gezondheidszorg – visies en praktijkervaring. Uitg. Christofoor – Zeist 2011;
  R. Seldenrijk, W. Verest, H.H.M. Wijtenburg, Terugdringen antibioticagebruik. Brief aan Tweede Kamer (2013);
  Mens en Gezondheid: Aandoeningen, Wat zijn welvaartsziekten? d.d. 1 januari 2013;
  L. Rutten, R. Seldenrijk, P. Sijpersma P, Erkenning op grond van bewijs is een illusie. In: TIG – Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde jrg. 28 nr. 1 pag. 27-33 (2013);
  R. Seldenrijk, Duurzame en integrale geneeskunst – Ethische beoordeling vanuit een christelijke levensvisie (2015);
  T. Kreling, E. de Visser, R. Koens, Farmaceuten betalen miljoenen aan artsen. In: De Volkskrant d.d. 3 september 2016;
  R. Seldenrijk, Filosoof blijft in cocon. In: NRC d.d. 8 oktober 2016
 5. M.C. Jong, L. van de Vijver, M. Busch, J. Fritsma, R. Seldenrijk, Integration of Complementary and Alternative Medicine in Primary Care: What do Patients want? In: Patient, Education and Counseling, 89(3):417-422 (2012)[5]
  J. Ezzo, B. Bausell, D.E. Moerman, B. Berman, V. Hadhazy, Reviewing the reviews. How strong is the evidence? How clear are the conclusions? In: Int J Technol Assess Health Care jrg. 17 nr. 4 pag. 457–466 (2001) 11758290;
  Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public; “5 State of Emerging Evidence on CAM: Cochrane Review Evidence for CAM”. Complementary and Alternative Medicine in the United States. pag. 135–136 Uitg. The National Academies Press – Washington DC 2005 978-0-309-09270-8
 6. P.C. Gøtzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Uitg. Lemniscaat – Rotterdam 20152;
  B. Goldacre, Foute farma. Hoe patiënten worden misleid met foute medicijnen. Uitg. De Geus – Breda 2013