Selecteer een pagina

Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening?

In hoeverre is de werking wetenschappelijk onderbouwd? Dat zijn de vragen van waaruit de gezondheidszorg zou moeten werken. Het Platform Integrale Gezondheidszorg heeft daarom het initiatief genomen om een website te ontwikkelen waar deze vragen worden beantwoord: www.wijzernaargezondheid.nl. Wat deze website onderscheidt van andere sites is de combinatie van informatie.

  • Wat behelst de ziekte?
  • Wat is de reguliere oplossing?
  • Wat zijn oplossingen vanuit visies die ‘complementair’ worden genoemd? Met daarbij de ontsluiting van wetenschappelijke informatie daarover.

Wijzer naar GezondheidIn het kader van voorgaande uitgangspunten wordt samen met de artsenvereniging AVIG een website ontwikkeld. De informatie op deze website Wijzer naar Gezondheid ondersteunt zorgvragers bij hun keuze en bij het behouden van de regie. Daarnaast kunnen wetenschappers, beleidsmakers en behandelaars betrouwbare en objectieve informatie vinden over behandelwijzen waarmee zij (nog) niet vertrouwd zijn. Integrale gezondheidszorg stelt ‘heel de mens’ centraal en is op allerlei manieren ‘voordelig’ voor de kwaliteit van leven en samenleven.

Vrienden van Integrale Gezondheidszorg

VriendenPlatform IG heeft het initiatief genomen om al die mensen met elkaar in verbinding te brengen die achter integrale gezondheidszorg staan, door hen in staat te stellen om Vriend van Integrale Gezondheidszorg te worden. Het doel van deze Vriendenkring is om zich samen sterk te maken voor:

  • het bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor iedereen die dat wil;
  • de erkenning van integrale zorg als onmisbaar element van een gezonde en vitale samenleving;
  • het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over integrale zorg voor iedereen.

Het aanmelden als Vriend  verloopt via de website Wijzer Naar Gezondheid.