Selecteer een pagina

Contact

 

Stichting Platform Integrale Gezondheidszorg (Platform-IG)

Platform IG is door de Patiëntenfederatie Nederland geaccepteerd als de vertegenwoordiger van patiëntenorganisaties op het gebied van integrale gezondheidszorg.

Platform IG werkt samen met de patiëntenorganisaties Antroposana, KVHN, MMV, MS-Anders, NPV en NVPA, Infolijn Alternatieve Geneeswijzen, Stichting Natuurlijk Welzijn en Stichting Natuurlijk Gezond.

Platform IG werkt samen met de volgende organisaties van zorgverleners: AVIG, NIBIG, AIM, CAM-Platform, VHAN en TIG.

Secretaris mw. S. van Beek

KvK-nummer: 68372108
RSIN: 857416650
Bankrekeningnummer: NL71 TRIO 0338 5828 86

Over dit Platform

Betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers

Platform IG streeft binnen Nederland naar een integraal zorgstelsel, met de erkenning en toegankelijkheid van betrouwbare integrale geneeskunde voor alle zorgvragers. Hieraan wil het Platform IG bijdragen door:

  • beleidsmakers en uitvoerders van het zorgstelsel bewust te maken dat integrale zorg een onmisbaar en noodzakelijk element vormt binnen een gezonde en vitale samenleving;
  • erkenning en toegankelijkheid te bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor de patiënt / cliënt, zowel wat betreft betaalbaarheid als bereikbaarheid;
  • betrouwbare informatie te verstrekken aan een breed publiek;
  • het uitbreiden van haar netwerk, samenwerking zoeken en fondsen werven.