Alle uren tellen

Behoud complementaire artsen in het BIG-register!

Acupunctuur, natuurgeneeskunde, antroposofische geneeskunde en homeopathische geneeskunde horen bij de geneeskunde en horen daarom mee te tellen als artsenwerk voor de herregistratie in het kader van de wet BIG.

Wat is het probleem?

Artsen moeten een minimum aantal uren aan de geneeskunde-praktijk besteden om in aanmerking te komen voor herregistratie voor de wet BIG. Zonder die registratie mogen zij niet (meer) als arts werken. Op zich een terechte eis. Maar minister Schippers van VWS vindt dat de tijd die artsen besteden aan bijvoorbeeld acupunctuur en homeopathie niet mag meetellen bij deze registratie.

Volgens de rechter is dit wél ‘artsenwerk’.

Artsen die deze vormen van geneeskunde toepassen, hebben de afgelopen jaren een lange strijd moeten voeren om – net als alle andere artsen – geen BTW in rekening te hoeven brengen. Uiteindelijk hebben zij dat – ook in hoger beroep – gewonnen. De rechters kwamen tot de conclusie dat acupunctuur, natuurgeneeskunde en homeopathie gewoon tot de geneeskunde behoren en dus tot het artsenwerk. Deze kwestie heeft deze artsen al zeer veel tijd, energie en geld gekost.

En nu, bij de herregistratie voor de wet BIG, worden deze artsen opnieuw geconfronteerd met een beoordelingskader waardoor zij weer door dezelfde minister gediscrimineerd worden.

Wij waren er op basis van onze bronnen vanuit gegaan dat de KNMG dit standpunt deelde, maar dat blijkt onjuist. Uiteraard betreuren wij dit standpunt, want er is geen land in Europa is waar dit onderscheid zo gemaakt wordt. Integendeel, in Zwitserland bijvoorbeeld worden acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde en antroposofische geneeskunde volledig gelijkgesteld aan de conventionele geneeskunde en vanuit de basisverzekering vergoed (1). Ook in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Portugal is er volledige erkenning van deze vakgebieden en zijn de titels van artsen beschermd.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), waar Nederland lid van is, gaat nog een stap verder. In 2014 zijn de lidstaten (resolutie WHA67.18) opgeroepen traditionele en complementaire geneeswijzen in de gezondheidszorg te implementeren volgens de WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 (4).

Complementaire / alternatieve behandelingen hebben minder nadelige effecten

Ook wetenschappers pleiten voor deze vormen van geneeskunde. Het bewijs voor homeopathie, acupunctuur en natuurgeneeskunde doet niet onder voor dat van de conventionele geneeskunde, terwijl de veiligheid veel groter is. Een analyse van de Cochrane database (2004) van alle meta-analyses toonde dat 37,2% van de onderzoeken naar CAM-werkzaamheid positief was en 44,4% van de onderzoeken naar conventionele methoden en medicijnen. Daarentegen bleek slechts bij 0,69% van de CAM-onderzoeken een schadelijk effect terwijl bij 7% van de conventionele onderzoeken nadelige effecten werd gevonden (2,3).

Wat vindt u?

Bent u ook van mening dat acupunctuur, natuurgeneeskunde, antroposofische geneeskunde en homeopathische geneeskunde horen bij de geneeskunde en daarom horen mee te tellen als artsenwerk voor de herregistratie in het kader van de wet BIG?

Teken dan de PETITIE Alle uren tellen!

Bronnen
  1. Vanaf 1999 worden in Zwitserland zowel de conventionele geneeskunde (COM) als vijf complementaire vormen van geneeskunde (CAM), die als evidence based worden beschouwd, volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Een onderzoeksrapport uit 2011 over de kosteneffectiviteit van de beide vormen van geneeskunde kwam tot de volgende conclusie: Statistical procedures show similar total practice costs for CAM and COM, with the exception of homeopathy with 15.4% lower costs than COM. Furthermore, there were significant differences between CAM and COM in cost structure especially for the ratio between costs for consultations and costs for medication at the expense of basic health insurance. Patients reported better quality of the patient-physician relationship and fewer adverse side effects in CAM; higher cost-effectiveness for CAM can be deduced from this perspective.’ 
  2. Committee on the Use of Complementary and Alternative Medicine by the American Public (2005). 5 State of Emerging Evidence on CAM: Cochrane Review Evidence for CAM. Complementary and Alternative Medicine in the United States. Washington DC: The National Academies Press.pp.135–136.ISBN 978-0-309-09270-8.
  3. El Dib RP, Atallah AN, Andriolo RB (2007). Mapping the Cochrane evidence for decision making in healthcare. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13:689–692.
  4. http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en

 

 

 

Vrienden van integrale gezondheidszorg

streven naar:

  • het bevorderen van betrouwbare, hoogwaardige integrale zorg voor iedereen die dat wil;
  • de erkenning van integrale zorg als onmisbaar element van een gezonde en vitale samenleving;
  • het beschikbaar maken van betrouwbare informatie over integrale zorg voor iedereen.

Voor minimaal € 10 per jaar wordt u Vriend en ontvangt u een digitaal tijdschrift met betrouwbare achtergrondinformatie over integrale gezondheidszorg (vier keer per jaar) en geregeld nieuwsflitsen.

De erkenning als ANBI (algemeen nut beogende instelling) betekent dat particulieren en bedrijven donaties fiscaal mogen aftrekken volgens de geldende fiscale regels. Bovendien betaalt het Platform-IG geen belasting over erfschenkingen.

Wilt u zich aanmelden om Vriend te worden? Meld u dan aan op Wijzer Naar Gezondheid. U kunt er ook voor kiezen om alleen de gratis nieuwsflitsen te ontvangen.